NL   /   EN

Wij zijn gespecialiseerd in

Media & Communicatie

 • Onrechtmatige publicaties
 • Persvrijheid
 • Reputatiemanagement
 • Smaad en laster
 • Bronbescherming
 • Portretrecht
 • Mediarecht
 • Telecom
 • Raad voor de Journalistiek
 • Reclamerecht
 • Oneerlijke handelsprakijken
 • Aansprakelijkheid van (internet) tussenpersonen
 • Webwinkels

Intellectueel eigendom

 • Auteursrecht
 • Merkenrecht
 • Modellenrecht
 • Databankenrecht
 • Naburige rechten
 • Handelsnaamrecht
 • Kwekersrecht
 • Entertainmentrecht
 • Sportrecht
 • Domeinnamen
 • Sponsorcontracten
 • Concept- en formatbescherming
 • Commerciële contracten
 • Bescherming van knowhow en bedrijfsgeheimen
 • Merken en modellen beheer en registraties

Privacy & Data

 • Gegevensbescherming en verwerking
 • Compliance AVG (GDPR)
 • Cookie
 • Vergeetrecht
 • Datalekken
 • Autoriteit Persoonsgegevens
 • Cybersecurity (met partners)
 • Privacy in de zorg

Laatste nieuws

publicatie / 12 februari 2019 / Marketing Rendement

Bekijk PDF Lees meer...

Dat zijn onze geheimpjes...

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Deze wet geeft de houder van een bedrijfsgeheim (extra) mogelijkheden om de ‘lekkers’ van bedrijfsgeheimen direct, efficiënt en voor hun eigen kosten aan te pakken. Goed nieuws als uw bedrijf een aantal nuttige geheimen onder zich heeft. Al moet u om in aanmerking voor bescherming te komen nog wel het een en ander doen.

Dat zijn onze geheimpjes...

Column Hidde Koenraad in FloraCulture International Magazine

Hoe zit het ook alweer met... Sinterklaas en de rechter?

Eerste halfjaar van de nieuwe privacywet levert ruim 7000 klachten op

Isolde Borghans stapt over naar Boekx Advocaten

Court of Justice EU: varieties obtained by new mutagenesis techniques are GMOs