NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

Boekx Advocaten

T +31 20 24 40 400
F +31 20 24 40 401

Publicaties

publicatie / 14 maart 2017 / FD

Partijen moeten transparant zijn over gebruik van big data bij verkiezingen

Gegevens mogen alleen ingezet worden als ze niet herleidbaar zijn tot een persoon

Er is wereldwijd verontwaardigd gereageerd op de praktijken van Cambridge Analytica. Via publicaties in Vice en The Guardian werd duidelijk hoe big data en zeer persoonlijke profielen van kiezers bij politieke campagnes worden ingezet op een manier die tot dusver onbekend was bij het grote publiek. Donald Turmp heeft de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed door bepaalde groepen en personen zeer gericht te bombarderen met 'nieuws'dat hen zou moeten bewegen om op Trump te gaan stemmen, of juist om helemaal niet te gaan stemmen wanneer hun politieke voorkeur bij de Democraten ligt.

Trump kreeg hierbij hulp van het Britse bedrijf Cambridge Analytica, waar Steve Bannon in het bestuur zit. Dit big-databedrijf zou profielen hebben van alle 220 miljoen Amerikanen. 'Vandaag de dag hebben we in de Verenigde Staten zo ongeveer vier-of vijfduizend gegevens van ieder individu. Dus we brengen de persoonlijkheid in beeld van elke volwassene in de Verenigde Staten, zo'n 230 miljoen mensen', zei de ceo Alexander Nix vorig jaar.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 24 mei 2016 / BestLawyers

Top Listed Firm

De uitgever van het Amerikaanse BestLawyers heeft in een onderzoek op de Nederlandse markt ons kantoor en diverse advocaten van Boekx geprezen voor hun werk.

Lees meer...

publicatie / 13 april 2016 / Legal 500

Boekx opnieuw aanbevolen in Legal 500

In de vandaag gepubliceerde Legal 500 EMEA 2016 wordt Boekx Advocaten opnieuw warm aanbevolen voor de vakgebieden Media & Entertainment en Intellectual Property. Deze gids doet onafhankelijk onderzoek naar de marktpositie van advocatenkantoren, op basis van interviews met cliënten en gepubliceerde zaken van het afgelopen jaar.

 

http://www.legal500.com/c/netherlands/industry-focus/media-and-entertainment

http://www.legal500.com/c/netherlands/intellectual-property

Lees meer...

publicatie / februari 2016 / Marketing Rendement

Bescherm uw goudmijntje

 

Databanken zijn veel geld waard. Naast alle waardevolle gegevens
die ze bevatten, heeft uw bedrijf er als producent van de
databank namelijk tijd, geld en moeite in geïnvesteerd. Het is
daarom belangrijk om te weten hoe u uw bedrijf deze investering
kan beschermen. Want hoewel het databankrecht automatisch
ontstaat op het moment dat u een databank voltooit,
brengt het ook risico’s met zich mee. Met het juiste plan van
aanpak bent u deze risico’s de baas.

Databanken zijn veel geld waard. Naast alle waardevolle gegevensdie ze bevatten, heeft uw bedrijf er als producent van dedatabank namelijk tijd, geld en moeite in geïnvesteerd. Het isdaarom belangrijk om te weten hoe u uw bedrijf deze investeringkan beschermen. Want hoewel het databankrecht automatischontstaat op het moment dat u een databank voltooit, brengt het ook risico’s met zich mee. Met het juiste plan van aanpak bent u deze risico’s de baas.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 17 december 2015

Media coverage of Facebook data protection issues

National and international media have responded to the data protection issues raised by several public interest groups and individual users of Facebook, WhatsApp and Instagram. Among others Forbes, NOS and RTL reported on the pending claim. For more information on the contents of this claim see our website

Lees meer...

media / 15 december 2015

Letter to Facebook re Data Protection after Safe Harbour

Bekijk PDF Lees meer...

media / 15 december 2015

Persbericht privacy-Facebook

Vier Nederlandse mensenrechtenorganisaties en een aantal individuele gebruikers van Facebook, WhatsApp en Instagram verzoeken Mark Zuckerberg om stelling te nemen in het publieke debat over de gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie in de zaak Schrems.

Het Europese Hof van Justitie vernietigde op 6 oktober 2015 het Safe Harbour-besluit dat de grondslag was voor de doorgifte van persoonsgegevens vanuit de EU naar de VS door Facebook. Het Hof van Justitie oordeelde dat de wetgeving in de VS tekortschiet omdat het geen beschermingsniveau biedt dat vergelijkbaar is met dat in de EU. Zo heeft de NSA toegang tot de Facebook-content van gebruikers in de EU, zonder dat die enige rechtsbescherming hebben. Volgens het Hof van Justitie is dit een inbreuk op de essentie van het fundamentele recht op privacy. Deze problemen zijn nog steeds niet opgelost.

Bekijk PDF Lees meer...

media / 15 december 2015

Press release Privacy-Facebook case

Four public interest groups as well as a number of Dutch individual users of Facebook, WhatsApp and Instagram request Mark Zuckerberg to join the public debate following the landmark Schrems-judgment of the European Court of Justice.
On 6 October 2015, the European Court of Justice invalidated the Safe Harbour Decision, which was the basis for Facebook’s transfer of personal data from the European Union to the United States. The Grand Chamber of the European Court of Justice found that the legislation of the United States fails to ensure a level of protection essentially equivalent to that guaranteed in the legal order of the European Union. The NSA has access to Facebook content of users from the European Union, without any judicial redress being available to them. The European Court of Justice held that this compromises the essence of the fundamental right to privacy. These issues have not been resolved yet.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / november 2015 / Marketing Rendement

Kwader trouw kost geld

Het lijkt lucratief; met uw merkregistratie meeliften op
een bestaand merk of op de naam van een bekend persoon.
Toch kunt u er beter niet aan beginnen, want binnen
de kortste keren heeft u een gerechtelijke procedure aan
de broek voor een zogenoemd ‘depot te kwader trouw’.
Het lijkt lucratief; met uw merkregistratie meeliften opeen bestaand merk of op de naam van een bekend persoon.Toch kunt u er beter niet aan beginnen, want binnende kortste keren heeft u een gerechtelijke procedure aande broek voor een zogenoemd ‘depot te kwader trouw’.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 20 augustus 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (filmauteursrecht)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik het filmauteursrecht. In het bijzonder welke makers recht hebben op de proportionele billijke vergoeding, en wanneer en van wie deze makers die vergoeding ontvangen.

Lees meer...

publicatie / 5 augustus 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (onredelijk bezwarende bepalingen)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik welke bepalingen volgens de wet onredelijk bezwarend zijn en wat de gevolgen daarvan zijn.

Lees meer...

publicatie / 30 juli 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (de non-usus bepaling)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik de wanneer en hoe de maker de overeenkomst kan beëindiging vanwege onvoldoende inspanning door de exploitant.

Lees meer...

publicatie / 20 juli 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (de aanvullende billijke vergoeding)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik de omstandigheden waaronder de exploitant de maker een aanvullende billijke vergoeding verschuldigd is.

Lees meer...

publicatie / 15 juli 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (de billijke vergoeding)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik de verplichting van de exploitant om de maker een 'billijke' vergoeding te betalen voor het verlenen van exploitatiebevoegdheden.

Lees meer...

publicatie / 10 juli 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (aktevereiste)

Op 1 juli 2015 is het auteurscontractenrecht in werking getreden. De nieuwe regeling is opgenomen in de Auteurswet (Aw) en is ook van toepassing op de Wet op de naburige rechten (WNR). Door deze regeling is de positie van de maker versterkt ten opzichte van de exploitant. Het auteurscontractenrecht heeft daarom ook ingrijpende gevolgen voor exploitanten.

In deze blog bespreek ik het schriftelijkheidsvereiste voor het maken van afspraken over exclusieve licentieverlening.

Lees meer...

publicatie / 3 juni 2015

Boekx wint rechtszaak over merknaam “Roy Donders”

Roy Donders heeft zijn naam terug. De rechtbank in Breda heeft vandaag bepaald dat hij als enige de merknaam ‘Roy Donders’ mag deponeren. Die merknaam was zonder toestemming van Donders gedeponeerd door reclamebureau Janssen uit Waalwijk. Roy Donders werd in deze zaak bijgestaan door Diederik Stols van Boekx Advocaten.

Reclamebureau Janssen had in 2014 voorgesteld Roy tegen betaling te gaan helpen met de marketing van zijn kledinglijn en met zijn webwinkel. Roy had toen al een webwinkel en had de diensten van Janssen dus niet nodig. Kort daarna bleek dat Janssen ongevraagd de naam ‘Roy Donders’ had gedeponeerd bij het merkenbureau. De rechtbank heeft vandaag bepaald dat Janssen dat niet had mogen doen. Het is namelijk wettelijk verboden een merk te deponeren dat al door iemand anders gebruikt wordt. Zeker als het gaat om de naam van een bekende Nederlander.

Roy Donders: “Ik ben ontzettend blij dat ik mijn merknaam weer terug heb. Het is mijn eigen naam en die hoort gewoon bij mij! Gelukkig kan ik mijn aandacht nu weer richten op mijn theatertour. En ik ben druk bezig met het nieuwe seizoen van mijn reality-serie bij RTL5.”

Diederik Stols van Boekx Advocaten: “Dit vonnis is een mooie overwinning voor Roy. De rechter heeft ingezien dat de actie van Janssen juridisch absoluut niet door de beugel kan. Gelukkig is de merknaam weer terug waar die thuishoort: bij Roy Donders.”

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / juni 2015 / Marketing Rendement

Van inspiratie plots naar transpiratie

Een consument maakt kennis met uw product of dienst door uw reclameuiting. Het is daarom belangrijk om die reclame zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het gebruik van pakkende muziek zorgt ervoor dat een reclame bij het publiek blijft hangen en het draagt bij aan de aantrekkingskracht van uw product of dienst. Bij het uitkiezen van muziek is het verleidelijk om inspiratie te zoeken bij een bekende hit, omdat de aantrekkingskracht daarvan al bewezen is.

Bekijk PDF Lees meer...

media / 30 april 2015 / Chambers & Partners

Boekx opnieuw aanbevolen door Chambers


Het toonaangevende Chambers & Partners heeft Boekx advocaten opnieuw aanbevolen in de categorieën Media en Intellectueel Eigendom

Clients say about us:

"The lawyers are responsive, flexible and give advice that strengthens our business."

"The firm assisted us immensely and was able to co-ordinate cross-border advice."

We thank our clients for their work and appreciation.

For more info see here and here

 
Lees meer...

media / 8 april 2015 / Legal 500

Boekx opnieuw aanbevolen door 'Legal 500'

Boekx Advocaten has been recommended in the following 2 practice areas:

    

NETHERLANDS

- Intellectual property
- Media and entertainment

3 lawyers are recommended in The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2015 editorial (listed below)

    

NETHERLANDS

Intellectual property
- Diederik Stols
- Otto Volgenant

Media and entertainment
- Matthijs Kaaks
- Otto Volgenant

Lees meer...

media / 11 maart 2015

Vonnis Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Bekijk PDF Lees meer...

media / 8 januari 2015

Dagvaarding Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / november 2014 / Marketing Rendement

Dat is nou echt een plaatje!

Per 1 augustus 2014 heeft het Bureau voor Harmonisatie Binnen de Interne markt (BHIM) zijn beleid voor de registratie van beeldmerken aangescherpt. Mocht uw bedrijf overwegen om een beschrijvend logo te registreren: het begrip is ruimer dan u misschien denkt. Het gaat namelijk niet alleen om afbeeldingen, maar ook om afbeeldingen mét woordelementen, woordelementen op meer dan één regel en woordelementen in kleur. Wat is er veranderd in de toelating van beeldmerken?

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / augustus 2014 / Villamedia

Foto’s gepubliceerd op sociale media niet vogelvrij

Herpublicatie van een op sociale media geplaatste foto. Zonder toestemming. Zonder naamsvermelding. Zonder vergoeding. Het gebeurt iedere dag. Maar mag dat allemaal? Villamedia liet het uitzoeken. Het antwoord: meestal niet.

Hierover liep recent een van de meest spraakmakende zaken in Amerika. De fotograaf Daniel Morel uit Haïti won met succes een rechtszaak tegen fotopersbureaus Getty en AFP. In de rechtszaak ging het primair over de vraag of Morel afstand had gedaan van zijn auteursrechten, doordat hij foto’s op Twitter had geplaatst. Door het accepteren van de voorwaarden van Twitter en Twitpic heeft Morel die partijen immers een...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / december 2013 / Marketing Rendement

Geen worstelpartij met illegale namaak

De 3D-printer is in opkomst. Als u de hype wilt geloven, zal met die techniek het namaken van een object een fluitje van een cent zijn. Kenners hebben het zelfs over een derde industriele revolutie. De verwachting is dat ontwerpers en producenten zullen worstelen met illegale namaak zodra de 3D-printer de zolderkamer binnendringt. Tot welke juridische en praktische gevolgen zal dat leiden en hoe beschermt u uw product daartegen? Een preventief plan van aanpak helpt.

Bekijk PDF Lees meer...