NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / 20 augustus 2015

Auteurscontractenrecht: wat verandert er voor de exploitant? (filmauteursrecht)

Ad F. Het filmauteursrecht*

In het nieuwe artikel 45d Aw is bepaald dat de maker bij auteursrechtoverdracht aan de producent behalve een billijke vergoeding, ook recht heeft op een extra proportionele billijke vergoeding.

Althans, de “belangrijkste” makers. In de wet is bepaald dat dit de scenarioschrijver, de regisseur en de hoofdrolspelers zijn.

De collectieve belangenorganisaties, waaronder Lira, Vevam en Norma, incasseren deze proportionele vergoeding bij degene die het filmwerk uitzenden en betalen deze vervolgens uit aan de makers.

De verplichting om deze vergoeding uit te betalen rust dus niet op de producent, maar bij de exploitant met wie de producent een overeenkomst sluit over de uitzending van het filmwerk. Voor de exploitant is het belangrijk om te weten dat het recht van de maker op de proportionele vergoeding contractueel niet kan worden uitgesloten.

De verplichting om deze vergoeding te betalen geldt voor elke wijze van uitzenden, met uitzondering van uitzendingen op individueel verzoek zoals bijvoorbeeld video-on-demand:

“Een ieder die het filmwerk uitzendt of doet uitzenden of op enige andere wijze mededeelt aan het publiek, per draad of draadloos, met uitzondering van de beschikbaarstelling van het filmwerk op zodanige wijze dat het filmwerk voor de leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk is (…)”

Ten aanzien van deze wijze van uitzenden geldt er geen verplichting voor exploitanten om een proportionele vergoeding te betalen. RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties) (de vereniging voor exploitanten) en PAM  (Portal Audiovisuele Makers) (de vereniging voor makers) hebben hierover afspraken gemaakt. Op grond daarvan geldt dat de betaling door exploitant van de proportionele vergoeding voor video-on-demand vrijwillig is.

Conclusie

Scenarioschrijvers, regisseurs en hoofdrolspelers hebben op grond van de nieuwe wet zowel recht op een billijke vergoeding, als op een extra proportionele billijke vergoeding. Deze vergoeding wordt door collectieve belangenorganisaties als Lira, Vevam en Norma geincasseerd bij de exploitant die het filmwerk uitzendt. De exploitant is verplicht om deze te betalen, met uitzondering van uitzendingen via video-on-demand.

* Zie het weblog van 10 juli 2015 voor de introductie van deze reeks weblogs.