NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / februari 2016 / Marketing Rendement

Bescherm uw goudmijntje

 

Databanken zijn veel geld waard. Naast alle waardevolle gegevens
die ze bevatten, heeft uw bedrijf er als producent van de
databank namelijk tijd, geld en moeite in geïnvesteerd. Het is
daarom belangrijk om te weten hoe u uw bedrijf deze investering
kan beschermen. Want hoewel het databankrecht automatisch
ontstaat op het moment dat u een databank voltooit,
brengt het ook risico’s met zich mee. Met het juiste plan van
aanpak bent u deze risico’s de baas.

 

Databanken zijn veel geld waard. Naast alle waardevolle gegevensdie ze bevatten, heeft uw bedrijf er als producent van dedatabank namelijk tijd, geld en moeite in geïnvesteerd. Het isdaarom belangrijk om te weten hoe u uw bedrijf deze investeringkan beschermen. Want hoewel het databankrecht automatischontstaat op het moment dat u een databank voltooit, brengt het ook risico’s met zich mee. Met het juiste plan van aanpak bent u deze risico’s de baas.

Het begrip ‘databank’ is gedefinieerd in artikel 1 van de Databankenwet. Het wordt omschreven als een verzameling van werken, gegevens of andere elementen, die systematisch of methodisch geordend zijn. Een databank kan dus zowel een verzameling van gegevens zijn (zoals persoonsgegevens, sportuitslagen of beurskoersen) als een verzameling van werken (zoals foto’s of artikelen), of een combinatie daarvan (denk aan encyclopedieën, catalogi en naslagwerken).

Alfabetisch

In de Databankenwet is niet bepaald in welke vorm of op welke manier de databank moet worden vastgelegd. Zowel papieren als elektronische verzamelingen vallen dus onder het begrip. Duidelijk is in ieder geval dat een ongeordende verzameling informatie buiten de scope van de definitie valt, daarbij maakt het niet uit of het om een papieren of digitale ‘informatiebrij’ gaat. Om onder de wettelijke definitie van ‘databank’ te vallen, is een zoeksysteem vereist. Hiermee wordt een systeem bedoeld waarmee bepaalde informatie kan worden gevonden en opgevraagd. Denk aan een (papieren) doorzoekbare ordening of index die alfabetisch, chronologisch of thematisch geordend is, of een zoekprogramma. In het verlengde hiervan is het belangrijk om te weten dat een ongeordende verzameling informatie die doorzoekbaar is wel aan het vereiste van systematische ordening voldoet, omdat die verzameling gericht doorzocht kan worden. Ten slotte moet er sprake zijn van een substantiële investering. Die investering moet in kwalitatief of kwantitatief opzicht blijken uit het verkrijgen, de controle of de presentatie van de inhoud. Met andere woorden: uw menselijke, technische en financiële inspanningen moeten blijken uit de inhoud van de databank. Niet iedere geordende verzameling informatie valt dus onder de definitie ‘databank’.


Bekijk PDF