NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / november 2014 / Marketing Rendement

Dat is nou echt een plaatje!

Per 1 augustus 2014 heeft het Bureau voor Harmonisatie Binnen de Interne markt (BHIM) zijn beleid voor de registratie van beeldmerken aangescherpt. Mocht uw bedrijf overwegen om een beschrijvend logo te registreren: het begrip is ruimer dan u misschien denkt. Het gaat namelijk niet alleen om afbeeldingen, maar ook om afbeeldingen mét woordelementen, woordelementen op meer dan één regel en woordelementen in kleur. Wat is er veranderd in de toelating van beeldmerken?

Door een beeldmerk – ook wel ‘beschrijvend logo’ – te registreren, krijgt u er de exclusieve rechten over. Anderen kunnen dan niet zomaar met uw merk aan de haal gaan. Een aanvraag tot inschrijving wordt beoordeeld door het BHIM (Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt), de instantie die de registratie binnen de Europese Unie regelt.

Jaarlijks
Het beleid van het BHIM, vastgelegd in zijn richtlijnen, verandert jaarlijks. Hoewel de richtlijnen niet juridisch bindend zijn, is het belangrijk voor u om op de hoogte te zijn van de inhoud. Op die manier kunt u weigering van uw inschrijvingsaanvraag voorkomen. Het bureau onderzoekt na een aanvraag tot inschrijving eerst de ‘absolute weigeringsgronden’. Dit zijn ontoelaatbare omstandigheden voor inschrijving, zoals tekens die emblemen of wapenschilden omvatten en tekens die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Ook zijn er de zogenoemde ‘relatieve weigeringsgronden’. Deze hebben betrekking op de rechten van derden, zoals de rechten die de houder van een ouder merk heeft ten opzichte van uw nieuwe aanvraag. Derden kunnen zich op die gronden beroepen in bijvoorbeeld een zogenoemde ‘oppositieprocedure’. Een rechter kan deze relatieve gronden ook in een gerechtelijke procedure toetsen.

Karakter
Zelfs als uw teken onder de definitie van een beeldmerk valt, is inschrijving nog niet gegarandeerd. De registratie van een teken als merk staat of valt met het ‘onderscheidende’ karakter daarvan. Dit vereiste is vastgelegd als één van BHIM’s absolute weigeringsgronden: ‘Geweigerd wordt inschrijving van (...) merken die elk onderscheidend vermogen missen.’ Het doel van uw merk is namelijk om uw bedrijf te onderscheiden van andere concurrerende...

Bekijk PDF