NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / december 2013 / Marketing Rendement

Geen worstelpartij met illegale namaak

De 3D-printer is in opkomst. Als u de hype wilt geloven, zal met die techniek het namaken van een object een fluitje van een cent zijn. Kenners hebben het zelfs over een derde industriele revolutie. De verwachting is dat ontwerpers en producenten zullen worstelen met illegale namaak zodra de 3D-printer de zolderkamer binnendringt. Tot welke juridische en praktische gevolgen zal dat leiden en hoe beschermt u uw product daartegen? Een preventief plan van aanpak helpt.

De 3D-printer is niet nieuw. De technologie wordt al jaren gebruikt in de vliegtuig- en auto-industrie. De aardverschuiving die heeft plaatsgevonden, is dat de 3D-printer binnen bereik van de consument is gekomen. De derde industriële revolutie is hiermee aangebroken, tenminste, volgens sommigen.

Prioriteitenlijstje
De gevolgen voor uw rechten en producten op korte termijn zijn naar verwachting te overzien. De gemiddelde consument zal in het huidige financiële klimaat het aanschaffen van een 3D- printer (en de daarbij behorende onderdelen) waarschijnlijk niet op de eerste plek van zijn of haar prioriteitenlijstje hebben staan. Hoewel de verwachting is dat de prijzen van de printer in de loop van de komende jaren zullen dalen, is de groep consumenten die er daadwerkelijk mee aan de slag zal kunnen gaan vooralsnog klein. Het gebruik van de printer vereist namelijk op z’n minst degelijke kennis van CAD of andere 3D-software. De gevolgen op langere termijn zijn mogelijk van serieuzere aard. De verwachting is dat met de voortschrijdende ontwikkeling van de printer ook de productie- en distributieprocessen drastisch zullen gaan veranderen. De technologie heeft de toppen van haar kunnen (nog) niet bereikt. Hoewel het nog maar de vraag is of consumenten in de toekomst massaal in het bezit zullen zijn van een 3D-printer, is het wel verstandig alvast na te gaan óf en hoe bescherming tegen namaak van uw product mogelijk is. Als de 3D-printer zijn belofte zal vervullen, dreigt op papier namelijk een massale schending van intellectueel-eigendomsrechten. Het zonder toestemming van de rechthebbende namaken van objecten waarop een merkrecht, een modelrecht of octrooirecht rust, is namelijk wettelijk niet toegestaan. De juridische vragen die in het kader hiervan naar de oppervlakte borrelen, hebben betrekking op de handhaving van die rechten. Hoe beschermt u uw product tegen namaak door middel van een 3D-printer? In de toekomst zal 3D-printen zich verplaatsen naar de zolderkamer van de consument, dus in de praktijk zal het achterhalen van een inbreuk daarom geen gemakkelijke opgave zijn. U zou er dan ook goed aan doen om in kaart te brengen welke tussenpersoon (structureel) behulpzaam is bij schending van intellectueel-eigendomsrechten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan websites waarop illegale...

Bekijk PDF