NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / november 2015 / Marketing Rendement

Kwader trouw kost geld

Het lijkt lucratief; met uw merkregistratie meeliften opeen bestaand merk of op de naam van een bekend persoon.Toch kunt u er beter niet aan beginnen, want binnende kortste keren heeft u een gerechtelijke procedure aande broek voor een zogenoemd ‘depot te kwader trouw’.

Hoewel de keuzemogelijkheden voor het deponeren vanwoord- en beeldmerken groot zijn, zijn ze ook weer nietonbeperkt. Het verbod op het depot te kwader trouwis een belangrijke grens die niet-gedeponeerde merkenbeschermt tegen misbruik. Het deponeren van een merkdat iemand anders al gebruikt maar nog niet heeft gedeponeerd,is dan ook een no go. Dat geldt ook voor hetvastleggen van namen van bekende Nederlanders of buitenlandsecelebrities. Als het tot een procedure komt, zalde rechter deze onrechtmatige handelwijze afstraffen. Hetis dus af te raden om dergelijke merken zonder uitdrukkelijketoestemming van de bestaande gebruiker of celebrityop uw eigen naam te laten deponeren. Aan de andere kantdoet u er als gebruiker van niet-gedeponeerde merkengoed aan om duidelijke afspraken te maken met personendie betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw producten.Daardoor beschermt u zichzelf tegen merkpiraterij.

Stylist

Een paar voorbeelden uit de praktijk maken duidelijk hoe zo’n onrechtmatig depot kan ontstaan. Neem de zaak rond televisiepersoonlijkheid Roy Donders. Donders was in 2012 te zien als stylist in het tv-programma ‘Gypsy Girls’...

Het lijkt lucratief; met uw merkregistratie meeliften op
een bestaand merk of op de naam van een bekend persoon.
Toch kunt u er beter niet aan beginnen, want binnen
de kortste keren heeft u een gerechtelijke procedure aan
de broek voor een zogenoemd ‘depot te kwader trouw’.
Hoewel de keuzemogelijkheden voor het deponeren van
woord- en beeldmerken groot zijn, zijn ze ook weer niet
onbeperkt. Het verbod op het depot te kwader trouw
is een belangrijke grens die niet-gedeponeerde merken
beschermt tegen misbruik. Het deponeren van een merk
dat iemand anders al gebruikt maar nog niet heeft gedeponeerd,
is dan ook een no go. Dat geldt ook voor het
vastleggen van namen van bekende Nederlanders of buitenlandse
celebrities. Als het tot een procedure komt, zal
de rechter deze onrechtmatige handelwijze afstraffen. Het
is dus af te raden om dergelijke merken zonder uitdrukkelijke
toestemming van de bestaande gebruiker of celebrity
op uw eigen naam te laten deponeren. Aan de andere kant
doet u er als gebruiker van niet-gedeponeerde merken
goed aan om duidelijke afspraken te maken met personen
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van uw producten.
Daardoor beschermt u zichzelf tegen merkpirater
Bekijk PDF