NL   /   EN

Team / Boekx Advocaten

publicatie / juni 2015 / Marketing Rendement

Van inspiratie plots naar transpiratie

Het kan zomaar gebeuren dat het aanstekelijke deuntje dat u heeft uitgekozen voor uw nieuwste commercial wel iets weg heeft van een bestaand nummer. Is dit dan auteursrechtelijk toegestaan? En niet geheel onbelangrijk: welke risico’s loopt u door een ‘soundalike’ zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken? De Auteurswet bepaalt dat de exploitatie van ‘werken’ zonder toestemming van de auteursrechthebbende niet toegestaan is. Een muzieknummer is een auteursrechtelijk werk, maar ook de onderdelen daarvan, zoals de tekst en melodie, zijn zelfstandige auteursrechtelijke werken.

Exploitatierechten

In Nederland wordt het overgrote deel van de exploitatierechten op muziek beheerd door auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. De stichting treedt op namens componisten, tekstdichters en muziekuitgevers. Voor het gebruik van muziek waarop rechten rusten heeft u, of het door u ingeschakelde reclamebureau, toestemming van Buma/Stemra nodig. Ook de uitvoerende artiest heeft exclusieve rechten ten aanzien van zijn of haar uitvoering.


Terrein

Op grond van de Wet Naburige Rechten heeft hij of zij de mogelijkheid zich te verzetten tegen bijvoorbeeld de opname, reproductie en verkoop van die uitvoering. De belangen van de uitvoerende artiesten worden in Nederland grotendeels behartigd door NORMA (Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs)...

Bekijk PDF