NL   /   EN

Team / Fulco Blokhuis

Fulco Blokhuis

T +31 20 24 40 400
F +31 20 24 40 401

Fulco Blokhuis (1975) is partner bij Boekx sinds 2010. Hij is gespecialiseerd in mediarecht, privacyrecht en intellectueel eigendom. Hij adviseert en procedeert voor ondernemers die actief zijn in de media, internet of creatieve sector. Voorbeelden zijn het beslechten van inbreukgeschillen, het voeren van procedures op het gebied van vrijheid van meningsuiting of het opstellen of onderhandelen van (licentie)overeenkomsten. Zijn cliënten zijn o.a. beeldbankexploitanten, hostingproviders, topsporters, filmmakers, format-ontwikkelaars, fotografen, muzikanten en producers, alsmede schrijvers en uitgeverijen.

In 2015 voerde hij met succes de landmark­ – zaak over de dataretentie. Namens een brede coalitie van telco’s, ISP’s, en (organisaties van) privacy voorvechters, advocaten en journalisten bepleitte hij samen met Otto Volgenant dat de Wet Bewaarplicht Telecommunicatie buiten werking moest worden gesteld. De rechtbank Den Haag wees die eis in kort geding toe.

Naast zijn werk schrijft Fulco artikelen voor diverse media. Hij is daarnaast actief in diverse denktanks op het gebied van mediarecht of auteursrecht. Fulco geeft regelmatig lezingen op het gebied van auteursrechten, media en communicatie. Fulco is lid van de Vereniging voor Auteursrecht, Vereniging voor Sport en recht, en de Vereniging voor Reclamerecht. Hij is bestuurslid van de Schrijversvakschool en een aantal jaar gastdocent geweest aan de Universiteit Leiden. Hij werd door het toonaangevende Chambers & Partners aangemerkt als up-and coming in de categorie media.

Publicaties

publicatie / 26 juli 2018 / NRC

Rechter: seksvideo Paay delen was onrechtmatig

GeenStijl moet Patricia Paay een vergoeding betalen; het linkte naar haar seksvideo. Het vonnis is relevant in de bredere discussie over online delen van beeld. 

Voor mediarechtadvocaat Fulco Blokhuis van Boekx Advocaten heeft de uitspraak een bittere nasmaak. „Over het volledige bedrag aan schade zegt de rechter in feite dat Paay dat moet verhalen op iedereen die verantwoordelijk is geweest voor de verspreiding.” Dat is wrang, vindt Blokhuis. Op WhatsApp is immers nauwelijks te achterhalen wie wat heeft gedeeld. „Het bedrijf geeft dat soort gegevens niet prijs. Ga er maar aanstaan dat uit te zoeken. Het is heel bewerkelijk om daar achter te komen.”

Lees het volledige artikel https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/26/rechter-seksvideo-paay-delen-was-onrechtmatig-a1611208 

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 30 mei 2017 / Tijdschrift voor Internetrecht

Noot Fulco Blokhuis en Ron Lamme onder het Tele2-arrest

Voor het Tijdschrift voor Internetrecht schreven Fulco Blokhuis en Ron Lamme een noot onder het arrest Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het hof een streep zette door de algemene bewaarplicht van persoonsgegevens.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 14 maart 2017 / FD

Partijen moeten transparant zijn over gebruik van big data bij verkiezingen

Gegevens mogen alleen ingezet worden als ze niet herleidbaar zijn tot een persoon

Er is wereldwijd verontwaardigd gereageerd op de praktijken van Cambridge Analytica. Via publicaties in Vice en The Guardian werd duidelijk hoe big data en zeer persoonlijke profielen van kiezers bij politieke campagnes worden ingezet op een manier die tot dusver onbekend was bij het grote publiek. Donald Turmp heeft de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed door bepaalde groepen en personen zeer gericht te bombarderen met 'nieuws'dat hen zou moeten bewegen om op Trump te gaan stemmen, of juist om helemaal niet te gaan stemmen wanneer hun politieke voorkeur bij de Democraten ligt.

Trump kreeg hierbij hulp van het Britse bedrijf Cambridge Analytica, waar Steve Bannon in het bestuur zit. Dit big-databedrijf zou profielen hebben van alle 220 miljoen Amerikanen. 'Vandaag de dag hebben we in de Verenigde Staten zo ongeveer vier-of vijfduizend gegevens van ieder individu. Dus we brengen de persoonlijkheid in beeld van elke volwassene in de Verenigde Staten, zo'n 230 miljoen mensen', zei de ceo Alexander Nix vorig jaar.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 4 december 2015 / Tijdschrift voor Internetrecht

Fulco Blokhuis in artikel 'Streaming platforms van live voetbalwedstrijden'

Annotatie bij Vzgr Rb Den Haag, 28 april 2015, Ecatel v Permier League

Met de toenemende populariteit van illegale streams zijn de rechthebbenden een nieuwe strijd aangegaan met de streaming platforms, de hosters, streaming apps (Periscope en Meerkat) en mediaspelers. Die strijd zorgt voor veel uitdagingen voor de exploitanten van beelden van sportwedstrijden.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 7 oktober 2015 / NRC

Blokhuis in NRC artikel 'Google doet te weinig aan wraakporno'

Google doet te weinig aan wraakporno. Maak de foto's onvindbaar, betogen Willem van Lynden en Fulco Blokhuis.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 1 september 2015 / Tijdschrift voor Internetrecht

Fulco Blokhuis in artikel 'De ontvankelijkheid van vorderingen jegens Facebook'

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 15 juni 2015 / Computerworld

Facebook is geen google

In een beschikking van de Amsterdamse rechtbank van 28 mei 2015 werd bepaald dat Facebook Nederland geen verantwoordelijke was in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens. De verzoeker die kennelijk om inzage van bepaalde gegevens had verzocht, en daarvoor Facebook Nederland had aangesproken kreeg daarom nul op zijn rekest. 

Lees meer...

publicatie / 4 april 2015 / Advocatenblad

Fulco Blokhuis in artikel 'Facebook van de privacy'

"Stichting Privacy First verstrekt informatie, mengt zich in politieke debatten en is partij bij rechtszaken over privacy tegen de Staat. Denk aan het Paspoortproces, de zaak Burgers tegen Plasterk, de zaak tegen het invoeren van kentekenparkeren of het kort geding tegen de bewaarplicht telecommunicatie. Een andere speler in het privacyveld, Bits of Freedom, behartigt de belangen van internetters door zich sterk te maken voor de bescherming van persoonsgegevens. Bits of Freedom organiseert Privacy Cafés, lobbyt voor privacywetgeving, zet internetvrijheid op de kaart tijdens verkiezingen en vraagt met Big Brother Awards aandacht voor de grofste privacyschenders. Andere private privacyrechtorganisaties zijn..."

Bekijk PDF Lees meer...

media / 19 februari 2015 / Privacy This Week

Otto Volgenant en Fulco Blokhuis in Privacy This Week: The Netherlands: Data retention bill neglects 'most issues' raised by CJEU ruling

"The Netherlands: Data retention bill neglects 'most issues' raised by CJEU ruling

The Dutch Data Protection Authority (DPA) issued, on 16 February 2015, a letter to the Ministry of Security and Justice advising on a draft bill ('the Bill') which would amend the Telecommunications Data Retention Act and the Criminal Code, and regulate the retention of data processed in connection with public electronic communications.

The DPA found that the Bill was inconsistent with..."

http://www.dataguidance.com/dataguidance_privacy_this_week.asp?id=3238

Lees meer...

media / 13 februari 2015 / BRIGHT ideas

Otto Volgenant en Fulco Blokhuis in artikel 'Weg met de bewaarplicht' Maarten Reijnders

"Bijna een jaar geleden werd de bewaarplicht ongeldig verklaard. Nederlandse providers zijn echter nog steeds verplicht om van al hun klanten metadata te verzamelen. Twee advocaten proberen daar volgende week verandering in te brengen.

Nadat het Europese Hof van Justitie in april vorig jaar de bewaarplicht afschoot, reageerden privacy-voorvechters opgetogen. Eindelijk zou er een einde komen aan de door de overheid opgelegde verplichting aan telecom- en internetaanbieders om informatie over het bel- en internetgedrag van hun klanten te verzamelen.

"Goed nieuws", juichte de digitale-burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom op 8 april 2014, de dag dat het Europese Hof uitspraak deed over de zogeheten dataretentierichtlijn. Volgens het Hof vormt..."

https://ideas.bright.nl/editions/vrijdag-13-februari/bewaarplicht/Z0RVqAAkfIJM7URD5gShgbRrJK8B9zUcHQ

Lees meer...

publicatie / augustus 2014 / Villamedia

Foto’s gepubliceerd op sociale media niet vogelvrij

Herpublicatie van een op sociale media geplaatste foto. Zonder toestemming. Zonder naamsvermelding. Zonder vergoeding. Het gebeurt iedere dag. Maar mag dat allemaal? Villamedia liet het uitzoeken. Het antwoord: meestal niet.

Hierover liep recent een van de meest spraakmakende zaken in Amerika. De fotograaf Daniel Morel uit Haïti won met succes een rechtszaak tegen fotopersbureaus Getty en AFP. In de rechtszaak ging het primair over de vraag of Morel afstand had gedaan van zijn auteursrechten, doordat hij foto’s op Twitter had geplaatst. Door het accepteren van de voorwaarden van Twitter en Twitpic heeft Morel die partijen immers een...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 25 juni 2014

Dixons handelt onrechtmatig door het gebruik van Van Persie in een reclame

Dixons: pas je WK-actie aan!

Silhouet van Van Persie

Dixons heeft een actie http://www.dixons.nl/windehelft waarmee ze aanhaakt bij het WK voetbal. Als Nederland het WK wint , krijgt de consument de helft van zijn a ankoopbedrag terug. Sympathiek, m aar bij de actie plaatst de elektronicawinkel een afbee lding die dir ect aan Van Persie doet denken; het silhouet van de prachtige kopgoal tegen Spanje . Mag dat? Nee.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / december 2013

Het auteursrecht biedt geen bescherming aan formats

De afgelopen maanden zijn er drie uitspraken gewe zen over de auteursrechtelijke beschermingsomvang van een format. Het betreft drie zaken waarbij een professionele partij een idee van een ander gebruikt e om een eigen product op de markt te brengen. De zaak tussen producent Red Arrow en SBS omtrent het format ‘ Marriage at first sight ’ had ook in dit overzicht gepast, als er in die zaak een beroep zou zijn gedaan op het auteursrecht. Zoals gebruikelijk in alle formatzaken kwamen de eisende rechthebbenden met lege handen thuis. Deze uitspraken onderstrepen nog eens de idea - expression dichotomy: het auteursrecht beschermt geen ideeën als zodanig, maar alleen de oorspronke lijke uitdrukkingswijze ervan. Dit beginsel is overigens ouder dan de Berner Conventie. Bij twee uitspraken van de rechtbank Den Haag wordt nog de interessante vraag...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 6 december 2012 / Tijdschrift voor Internetrecht

Zorgplichten van ISP gedeeltelijk nader ingevuld

Annotatie bij rechtbank ’s-Gravenhage 24 oktober 2012, (Brein vs XS n etworks), IEPT20121024

In 2012 voerde BREIN met succes een bodemprocedure tegen de hoster XS Networks B.V. die weigerde om de hosting van torrentsite Sumotorrent.com te staken en de identificerende gegevens van de houders van Sumotorrent bekend te maken. XS Networks had al sinds 2008 incidenteel contact met BREIN over Sumotorrent, maar haalde de site pas na sommatie en dagvaarding op 31 januari 2012 offline. Eeen dag later staakte XS Networks haar activiteiten. De rechtbank verbood XS Networks om de site te hosten, gebood XS Networks om de identificerende gegevens te overleggen én veroordeelde de hoster om schade te voldoen die Buma/Stemra leed, mede doordat XS Networks niet tijdig onrechtmatige activiteiten via haar netwerk blokkeerde. Feitelijk heeft de procedure...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / juni 2012 / Tijdschrift voor Internetrecht

Kritische kanttekeningen bij conservatoire beslagen op software ex art. 28 Aw

Steeds vaker vragen rechthebbenden toestemming om beslag te leggen op inbreukmakende software die bij een derde staat; bijvoorbeeld een server met inbreukmakende p2p software, een gameserver of een website van een ondernemer verwikkeld in een conflict, waarbij in alle gevallen de server bij een hostingprovider staat. Bij het leggen van het beslag gaat een website tijdelijk uit de lucht en is er sprake van bijvangst (materiaal waarop volgens het verlof geen beslag kan worden gelegd). De beslagsyllabus (v 2011) 1 schrijft voor dat er geen gelijktijdig conservatoir bewijsbeslag (art. 1019b-1019d Rv) en/of beslag tot afgifte bij derden (28 Auteurswet) gelegd kan worden. Toch is dit vaak wel het geval. Daarnaast wordt een beslag ex art. 28 Aw ook gebruikt om de waarborgen van het bewijsbeslag omtrent privacy te omzeilen. Al met al genoeg redenen om de beslagpraktijk ex art. 28 Aw eens goed tegen het licht te houden. In dit artikel zullen diverse vragen worden behandeld die een beslaglegger en Voorzieningenrechter (zouden) moeten beantwoorden om eventueel tot een rechtsgeldig beslag ex art. 28 Aw te kunnen komen; vragen over jurisdictie en toepasselijk recht, de vraag of...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / april 2010

Fulco Blokhuis op Boek 9: noot onder vonnis café Bolle Jan

Beschermingsomvang van cafénamen

De beschermingsomvang van merken in de horeca blijk t de laatste tijd beperkt. Waar in 2007 Bistro Tante Pietje uit Den Bosch zich nog met succes kon verzetten tegen Tante Pietje uit Beverwijk (op grond van handelsnaamoverwegingen ondanks een afstand van 110 km) 1 , hebben etablissement Einstein 2 en café Bolle Jan 3 allebei bot gevangen, toen zij hun concurrenten in andere regio’s hun naam wilden doen wijzigen. Bij alle vonnissen kan j e vraagtekens zetten bij de motivering. Café Bolle J an kan zich niet verzetten tegen après skihut Bolle Ja n. Het café is eigendom van Nancy Froger en zij heeft drie woordmerken CAFÉ BOLLE JAN, BOLLE JAN TV en DE BOLLE JAN SHOW gedeponeerd. Froger beriep zich ondermeer op 2.20 lid 1 sub b en c BVIE alsmede artikel 5 Handelsnaamwet.

Allereerst overweegt de rechter (in 4.1) dat enkel op het onderscheidende element “bolle jan” gelet moet worden. “café”, “tv” en “show” zijn immers zui ver beschrijvend. Hetzelfde geldt voor...

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / mei 2009 / Mediaforum

Noot van Fulco Blokhuis in Mediaforum in de zaak Reklos-Griekenland

Is er altijd toestemming vereist voor het maken van een portret?

Toen ik op weg was naar de operatiekamer, waar mijn zoon zou worden geboren door middel van een keizersnee, kreeg ik van de verpleegkundigen het advies om mijn camera mee te nemen. Eenmaal in de OK wilde ik een overzichtsfoto maken van mijn vrouw en alle doktoren. Ik zag echter alleen maar een hand voor de lens. ‘Hier wordt niet gefotografeerd’, kreeg ik te horen. ‘Wij hebben geen zin om in ieders huiskamer te hangen’, zei de dokter met mond- en hoofdkap op. ‘Vrijheid van informatiegaring, is het een portret?’, allerlei argumenten schoten door mijn hoofd. Het leek mij echter niet verstandig om in discussie te gaan met de mensen die op het punt stonden in mijn vrouw te gaan snijden om onze zoon te halen. Gelukkig nam een andere dokter spontaan mijn camera ter hand en hij heeft – met mijn toestemming – zeker vijftig schitterende foto’s gemaakt. Achteraf zijn wij daar heel blij mee.

De ouders van het Griekse jongetje Anastasios Reklos hadden een nare ervaring met de fotograaf van hun pasgeboren zoon. Hun zoon werd na de geboorte...

Bekijk PDF Lees meer...