NL   /   EN

Team / Fulco Blokhuis

publicatie / mei 2009 / Mediaforum

Noot van Fulco Blokhuis in Mediaforum in de zaak Reklos-Griekenland

Is er altijd toestemming vereist voor het maken van een portret?

Toen ik op weg was naar de operatiekamer, waar mijn zoon zou worden geboren door middel van een keizersnee, kreeg ik van de verpleegkundigen het advies om mijn camera mee te nemen. Eenmaal in de OK wilde ik een overzichtsfoto maken van mijn vrouw en alle doktoren. Ik zag echter alleen maar een hand voor de lens. ‘Hier wordt niet gefotografeerd’, kreeg ik te horen. ‘Wij hebben geen zin om in ieders huiskamer te hangen’, zei de dokter met mond- en hoofdkap op. ‘Vrijheid van informatiegaring, is het een portret?’, allerlei argumenten schoten door mijn hoofd. Het leek mij echter niet verstandig om in discussie te gaan met de mensen die op het punt stonden in mijn vrouw te gaan snijden om onze zoon te halen. Gelukkig nam een andere dokter spontaan mijn camera ter hand en hij heeft – met mijn toestemming – zeker vijftig schitterende foto’s gemaakt. Achteraf zijn wij daar heel blij mee.

De ouders van het Griekse jongetje Anastasios Reklos hadden een nare ervaring met de fotograaf van hun pasgeboren zoon. Hun zoon werd na de geboorte op 31 maart 1997 in een steriele kamer gelegd waartoe alleen doktoren en verpleegkundigen toegang hadden. Een dag later bleek een fotograaf van het ziekenhuis twee (neutrale, niet compromitterende) foto’s van het gezicht van de baby te hebben gemaakt. Dit was een service van het ziekenhuis. De ouders hadden echter geen toestemming gegeven voor het maken van de foto. Zij beklaagden zich over de gang van zaken en eisten de negatieven op. Het ziekenhuis weigerde deze echter af te staan.

Omdat de ouders vonden dat met het maken van de foto en het niet afstaan van de negatieven de privacy van hun jonge zoon was aangetast stapten ze naar de rechtbank. Van alle Griekse instanties kregen zij nul op het rekest. Uiteindelijk heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens hen alsnog in het gelijk gesteld. De persoonlijke levenssfeer (artikel 8 EVRM) van Anastasios Reklos was geschonden, aldus het Hof. Het ziekenhuis betoogde dat het alleen de bedoeling was om de foto aan de ouders te verkopen, en niet om deze te publiceren. Er was dus geen sprake van commerciële exploitatie. Daarnaast voerde zij aan dat de geestelijke rijpheid van de één dag oude baby nog niet...

Bekijk PDF