NL   /   EN

Team / Ivy de Bruijn

Ivy de Bruijn is sinds 2013 werkzaam als advocaat gespecialiseerd in de intellectuele eigendom met een focus op merken-, handelsnaam- en auteursrecht, de bescherming van vormgeving en domeinnaamgeschillen. Daarnaast is Ivy werkzaam in het reclamerecht en het media- en entertainmentrecht.

Ivy heeft Nederlands, Europees en Internationaal recht gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. De gespecialiseerde Master Informatierecht en Intellectuele Eigendom rondde ze cum laude af aan de Universiteit van Amsterdam.

Voordat Ivy zich aansloot bij Boekx is ze geruime tijd als advocaat werkzaam geweest bij het internationale IE-kantoor HOYNG ROKH MONEGIER. Om ruimte te geven aan haar sociaal-maatschappelijke ambities heeft Ivy van eind 2016 tot mid-2018 vanuit de Stichting Che Amigo leiderschaps- en projectmanagementtrainingen gegeven aan jongeren in verschillende kwetsbare communities in Cartagena en Medellín, Colombia. Ze spreekt naast Nederlands, Engels en Duits dan ook vloeiend Spaans.

Bij Boekx vertaalt Ivy die sociaal-maatschappelijke ambitie door zich op juridisch gebied in te zetten voor slachtoffers van cyberpesten, wraakporno, hate speech, online discriminatie en aanverwante zaken.

 Ivy is lid van de Vereniging voor Auteursrecht (VvA) en de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC).