NL   /   EN

Team / Ron Lamme

Ron Lamme is sinds 2017 werkzaam bij Boekx als advocaat. Hij houdt zich bezig met alle aspecten van intellectueel eigendom, waaronder merkenrecht, auteursrecht en bescherming van vormgeving. Daarnaast is Ron werkzaam op het gebied van ICT, privacy en mediarecht.

Ron studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens werd hij toegelaten tot de master Internet, intellectuele eigendom en ICT-recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam waar hij zijn afstudeerscriptie schreef over het onderwerp “Auteursrechtelijke openbaarmaking binnen digitale portretten”. Tijdens zijn studie liep Ron diverse stages bij gerenommeerde IE/IT-kantoren. Voor zijn beëdiging als advocaat was Ron al geruime tijd verbonden aan Boekx als juridisch medewerker.

Voordat Ron bij Boekx begon is hij werkzaam geweest bij RTL Ventures, een divisie van RTL Nederland. In die functie schreef hij regelmatig juridische adviezen op het gebied van privacy, consumentrecht en compliance.

Naast zijn werkzaamheden bij Boekx is Ron lid van de Documentatie Redactie van het Media- en communicatierecht tijdschrift MediaForum. Ook schrijft Ron regelmatig artikelen over het IE-recht in de praktijk voor de juridische katern van het tijdschrift Marketing - Rendement.

Publicaties

publicatie / 12 februari 2019 / Marketing Rendement

Dat zijn onze geheimpjes...

Op 23 oktober 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (“Wbb”) in werking getreden. Deze wet geeft de houder van een bedrijfsgeheim (extra) mogelijkheden om de ‘lekkers’ van bedrijfsgeheimen direct, efficiënt en voor hun eigen kosten aan te pakken. Goed nieuws als uw bedrijf een aantal nuttige geheimen onder zich heeft. Al moet u om in aanmerking voor bescherming te komen nog wel het een en ander doen.

Bekijk PDF Lees meer...

/ 5 juni 2018 / Marketing Rendement

Zo, weg met dat merk!

Op 1 juni 2018 verandert er het een en ander rond de Benelux merkenregistratie. U kunt vanaf die datum onder meer een merk waarvan u vindt dat het eigenlijk geen geldig merk is, nietig laten verklaren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Dit kon u eerder alleen bij de rechter doen. Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor de beoordeling van een merkinschrijving? En hoe zinnig is het nog om een merk in te schrijven als deze onderuit gehaald kan worden?

Bekijk PDF Lees meer...

/ 5 maart 2018 / Marketing Rendement

Faam met uw naam?

Er zit een bepaalde trots in het voeren van uw eigen (familie)naam als naam voor uw bedrijf. En dat is logisch: wie droomt er nu niet van het gloren van de eigen naam op de voorgevel van een indrukwekkend gebouw, op een gigantisch containerschip of in het nieuws? Uit onderzoek blijkt daarnaast dat familienamen betrouwbaar overkomen. Toch is meestal het advies om het niet te doen.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 6 februari 2018 / Marketing Rendement

Luxe kent privileges

Op de valreep van 2017 deed het Hof van Justitie van de EU uitspraak in de zaak Coty Germany (‘Coty’) tegen Parfümerie Akzente. Een belangrijke uitspraak voor verkopers van luxeproducten. Het hof besloot namelijk dat het verkopers van luxeproducten is toegestaan hun distributeurs te verbieden om de luxeproducten te verkopen op internetplatforms van derden zoals Ebay en Amazon. Het te boek staan als luxemerk levert dus direct voordeel op. Terecht rijst vervolgens de vraag: wanneer is een merk een luxemerk?

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 7 november 2017 / Marketing Rendement

Bescherming van samengestelde producten: u voelt het in de vullingen

Stel, u ontwikkelt een product dat de consument zelf nog moet aanvullen. Een koffiezetapparaat dat werkt op basisvan losse koffiecups of een printer waarbij de consument cartridges zelf vervangt. Uiteraard biedt u die aanvullingen te koop aan. Wanneer er een partij verschijnt die vullingen voor uw apparaat goedkoper levert dan uzelf, daalt uw omzet fors. Gelukkig zegt één van uw software-ontwikkelaars dat hij uw apparaat via een update zo kan aanpassen dat het alle vullingen van concurrenten weigert. Effectief, maar mag het ook?

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 30 mei 2017 / Tijdschrift voor Internetrecht

Noot Fulco Blokhuis en Ron Lamme onder het Tele2-arrest

Voor het Tijdschrift voor Internetrecht schreven Fulco Blokhuis en Ron Lamme een noot onder het arrest Tele2 Sverige AB v Post- och telestyrelsen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarin het hof een streep zette door de algemene bewaarplicht van persoonsgegevens.

Bekijk PDF Lees meer...

publicatie / 14 maart 2017 / FD

Partijen moeten transparant zijn over gebruik van big data bij verkiezingen

Gegevens mogen alleen ingezet worden als ze niet herleidbaar zijn tot een persoon

Er is wereldwijd verontwaardigd gereageerd op de praktijken van Cambridge Analytica. Via publicaties in Vice en The Guardian werd duidelijk hoe big data en zeer persoonlijke profielen van kiezers bij politieke campagnes worden ingezet op een manier die tot dusver onbekend was bij het grote publiek. Donald Turmp heeft de Amerikaanse verkiezingen beïnvloed door bepaalde groepen en personen zeer gericht te bombarderen met 'nieuws'dat hen zou moeten bewegen om op Trump te gaan stemmen, of juist om helemaal niet te gaan stemmen wanneer hun politieke voorkeur bij de Democraten ligt.

Trump kreeg hierbij hulp van het Britse bedrijf Cambridge Analytica, waar Steve Bannon in het bestuur zit. Dit big-databedrijf zou profielen hebben van alle 220 miljoen Amerikanen. 'Vandaag de dag hebben we in de Verenigde Staten zo ongeveer vier-of vijfduizend gegevens van ieder individu. Dus we brengen de persoonlijkheid in beeld van elke volwassene in de Verenigde Staten, zo'n 230 miljoen mensen', zei de ceo Alexander Nix vorig jaar.

Bekijk PDF Lees meer...